Priser

Alle våre priser er inklusive mva.
Ubenyttet time faktureres med 80% av timehonorar. Timer må avbestilles senest 24 timer på forhånd for å unngå gebyr.
Takstnummer Kategori Pris
1 Konsultasjon/undersøkelse 720,-
1 Konsultasjon/undersøkelse av pasient inkl. 2 stk. bite-wing røntgenbilder og behandlingsplan 960,-
101 Forebyggende behandling (fluorterapi, tannstensrens) Timepris
201 Tannfarget fylling, 1 flate 940,-
202 Tannfarget fylling, 2 flater 1390,-
203 Tannfarget fylling, 3 flater 1800,-
204 Midlertidig fylling 610,-
210 Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (1 kanal)* 3970,-
211 Rotfylling av premolarer (2 kanaler)* 4520,-
212 Rotfylling av molarer (3 kanaler eller flere)* 5620,-
304 Helkrone i keram, gull eller gull/porselen, import 6420,-
304 Helkrone i keram, gull eller gull/porselen, norskprodusert 7130,-
310 Helprotese, en kjeve, inkludert tanntekniker 12130,-
312 Partiell protese (delprotese), en kjeve, inkludert tanntekniker 13120,-
15 Bleking av tenner, pr kjeve inkl. skinne og 2 sprøyter 3110,-
804 OPG panorama røntgenbilde 650,-
802 Røntgenbilde 120,-
6 Bedøvelse, maskinell (The Wand) 210,-
6 Bedøvelse, vanlig 210,-
71 Bittskinne 3420,-
007 Premedikasjon per os 660,-
 704 Pasientfoto 50,-
Timepris tannlege/tannpleier 2310,-

 

Ubenyttet time faktureres med 80% av timehonorar. Timer må avbestilles senest 24 timer på forhånd for å unngå gebyr.

*) Ved rotfylling må det alltid gjøres en toppkonstruksjon etter at rotfyllingen er ferdigstilt. Dette kan f.eks. være en fylling eller en krone. Denne toppkonstruksjonen er ikke inkludert i prisen for rotfylling.