Daglig leder og klinikksjef

Tannlegene

Tannpleiere

Tannhelsesekretærene

Renholdere